Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dla użytkowników strony internetowej www.bripox.pl

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych, osobowych jest firma Bripox Sp. z o.o.

2) kontakt w sprawie Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych – rodo@bripox.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, jako usprawiedliwionego interesu administratora.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do udzielenia informacji zwrotnej do wiadomości wysłanej po przez formularz kontaktowy.

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.

9) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich – poza strefę UE/EOG. Dane będą należycie chronione w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia wynikające z RODO rozdział V.

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

Przekazując nam swoje dane kontaktowe za pośrednictwem strony www.bripox.pl
wyraża Pani/Pan zgodę na:

1. Używanie przez Bripox Sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jest Pani/Pan użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907).

2. Przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez Bripox Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Hrubieszowskiej 2, 01-209 Warszawa. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, poprzez kliknięcie w odpowiedni link na końcu wiadomości e-mail. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem.